Dalyan Resort Hotel

Dalyan Resort Hotel & Dalyan Resort Spa Hotel

Çevre Politikası doğrultusunda amaçları şunlardır;

 • Bölgenin eşsiz değerlerini marka olabilecek projelere dönüştürmek,
 • Ekolojik turizm, tarım, çeşitli endemik bitkilere, termal su kaynaklarına ve kültürel değerlere sahip çıkmak,
 • Bahçe tatil tarzını oluşturmak,
 • Turizmi çeşitlendirmek, turizmde farkındalık ve farklılık yaratmak,
 • Tematik turizmi, sağlık turizmini, spor turizmini öne çıkartmak,
 • Turizmde huzur ve güven ortamını sağlamak,
 • Hazırlanan organik köy projeleri ile nar ve narenciye bahçelerinde butik tesisler kurmak (Agro Çiftlik Turizmi),
 • Dışa bağlılığı azaltacak çözümler üretmek,
 • Diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,
 • Atık oluşumunu minimize ederek çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Su tasarrufu sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak...

Turizm ve çevre ayrılmaz bir bütündür. Unutmayalım ki, her insanın çevre için mutlaka küçük de olsa yapabileceği bir şey vardır…